top of page

美國NAHA Level3 專業芳療師/臨床芳療師

陳〇森 Chen,Yi-Shen

蔡〇芳 Tsai,Pi-Fang

簡〇因CHIAN  TSEN  YIN

陳〇蓉 CHEN,MEI-JUNG

林〇君

莊〇閔 Ya-Min (Maggie) Chuang

潘〇燕 YU-YEN,PAN
林〇廷SZU-TING(STINNA) LIN

張〇妮Chang Ming-Ni(Minnie)

王〇萍

Chng Hai Ei

安 Yao,Peng-An

Loh Su Chee

陳〇君YING -CHUN, CHEN

鄭珊汶  Shan-Wen, Cheng    

謝斐淑  Fei-Shu,Hsieh     

謝斐琴  Fei - Chin ,Hsieh    

林仲茂    Chung-Mao, Lin    

賴佳妤    Chia-Yu,Lai    

温慧文 HUI-WEN, WEN  

蔡志強    Chih-Chiang,Tsai

曹廷墀 Ting Chih, Tsao

LUO HONG YING罗红樱

吳美琪 Mei-Chi, Wu

高愛琪   Ai-Chi, Kao

黃嫃穎Chen-Ying, Huang

葉瓊慧   Yeh, Chiung-Hui

洪玥錚     Yueh-Cheng, Hung 

林純葳 CHUN-WEI,LIN

賴鏡旭   Ching-Hsu,Lai

楊玟飾 Wen-Shih, Yang

林雨青    Yu-Chin, Lin

李宜靜    Yi- Ching, Li

黃曉昱    SHIAO-YU,HUANG

林于眾YU CHUNG,LIN  

吳芝穎CHIH-YING, WU 

陳芝慧Chih-Hui,Chen   

陳盈君YING -CHUN, CHEN  

BELLA LAU KOH AI
Tseng Hsien Yong曾憲容
Leow Ching Huei
Ng Ai Nooi
YU HUI KHIM尤慧琴
CHING MEI DING
Soh Wan Xin 苏畹歆
Lau Yee Ping 刘依萍
KONG CHAI HOOI孔采慧  
FOONG JIA LI  冯贾荔
Chng Hai Ei  

梁穎珊(澳門) LEONG WENG SAN
 

bottom of page