Aromatherapy massage 芳香按摩
Aromatherapy massage 芳香按摩

press to zoom
Ayurvedic facial 阿育吠陀臉部按摩
Ayurvedic facial 阿育吠陀臉部按摩

press to zoom
Baby Massage 嬰兒按摩
Baby Massage 嬰兒按摩

press to zoom
Aromatherapy massage 芳香按摩
Aromatherapy massage 芳香按摩

press to zoom
1/4

MEMBERSHIP DIRECTORY

國際整體按摩認證名單

加拿大MBHT整體按摩

​葉〇萍    HUANG-PING,YEH

陳〇含    MEI-HAN,CHEN

王〇君    YU-JIN,WANG  

柯〇馨    YA-HSIN,KE

美    HUI-MEI ,LIU
均    SHU- CHUN,LIN
柔    YI-JOU ,CHIANG
芝    MIN- JHIH,TSENG
忠    CHIH-CHUNG ,CHEN
宸    CHIH  PEI  CHEN
雅    LO CHUN-YA
紋    CHANG CHIUNG-WEN
孜    KUO FANG TZU     
晴    LI YUNG CHING
〇        He  Yan
庭    Yang  Meng  Ting
幀    Chen  Cheng  Cheng
君    Kuo  Fang  Chun
烜    HUANG,CHING-HSUAN
琪    Lin  Chia  chi
蕙    Yen  Pei  Hui
麗    NIEN,CHIUNG-LI
君    YEH,YU-CHUN
雁    SU LIN YAN
瑩    Lee  Kuan  Ying
儀    PAN CHUN-YI
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
薰    CHEN YI HSUN
李靜        LI JING
梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG
諺    HSIAO CHUN-YEN
佑    Yi-You Chen
汎    Yu-Fan Chen
儀    PAN CHUN-YI
穎    CHANG  SHAN-YING
函    YEH, YUN-HAN

張〇諭    CHANG SHAN YU​

張〇妮    Chang Ming-Ni(Minnie)

林〇君

劉〇蘭    LIU, HSING-LAN
劉〇綾    Liu, Chien-Ling

蔡〇芸    CHING-YUN,TSAI

淑    SHI-SHU,KAO

院    LIN  HSUEH YUAN
真    LI WAN CHEN
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
燕    WONG KAM IN
紋    LU,HSIU-WEN 
娟    CHAN,MING-CHUAN


玲    Hu  Yu-Ling
燕    LEE  MEI  YEN
茵    Hung  Li  Yin (Landy)
慧    LIU  NAI-HUI
謝〇燁    HSIEH HEIN YEH   
詹〇娟    CHAN,MING-CHUAN
莊〇惠
莊〇閔    Ya-Min (Maggie) Chuang

李〇雲    Linda  Jonsson
是〇鸞    THI KIM LOAN
李〇燕    LEE  MEI  YEN
戴〇燕    Dai  Yu  Yen
杏     Jody  Chen    
羽    SZU-YU, CHEN  
欣    ZHAO-XIN,TAO
紋    LU,HSIU-WEN    
蘭    YU-LAN HU
玲    SHIH. PO-LI

陳〇森    Chen,Yi-Shen

夏〇紜

陳〇瑋    (Crystal)

黃〇瑤    HUANG  MING  YAO

謝〇娟

王〇綿    WANG, MIEN-MIEN

蔡〇絨    TSAI, TI-JUNG

呂〇紋    LU,HSIU-WEN

張〇玉

陳〇琴    Chen,Hsiu-Chin

陳〇賢    CHEN, WEN-HSIEN

徐〇軒    Hsu, Tsai-Hsuan

吳〇慧    You-Hui, Wu

英國TMTS整體按摩

杏    Jody  Chen  

綿    WANG, MIEN-MIEN

穎    CHANG  SHAN-YING
梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG
詩    TSUNG-SHIH,KUO
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
薰    CHEN  YI  HSUN
李靜        LI  JING
何燕        He  Yan
蕙    Yen Pei Hui
雁    SU LIN YAN
瑩    Lee  Kuan  Ying
雲    Linda  Jonsson
娟    CHAN,MING-CHUAN
森    Chen,Yi-Shen
杏     Jody  Chen  
綿    WANG, MIEN-MIEN

可    Ni Co,Kan

Linda Jonsson

吳〇蓁    JIA -JHEN ,WU

加拿大HMTAC整體按摩

梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG

Linda Jonsson

英國BEMA老人按摩協會認證會員

娟   CHAN,MING-CHUAN