top of page

MEMBERSHIP DIRECTORY

國際整體按摩認證名錄

英國TMTS整體按摩治療師協會認證講師

36_工作區域 1.png

郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO

36_工作區域 1.png

英國THE GUILD Professional Therapy Lecturers專業治療講師

郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO
洪玥錚      Yueh-Cheng, Hung
CHING MEI DING  (馬來西亞)   

 

347_工作區域 1.png

加拿大MBHT脈輪冥想暨按摩講師
Chakra Meditation and Massage Instructor

一、 台灣
郭聰詩    TSUNG-SHIH, KUO
夏紫紜    Zi-Yun, Hsia
陳郁婷    Yu Ting, Chen

二、馬來西亞
NG AI KAI  黃愛佳  
SYLVIA LIM SZE WEI林詩薇

347_工作區域 1.png

加拿大MBHT整體治療講師

温慧文      HUI-WEN, WEN

347_工作區域 1.png

加拿大MBHT孕婦按摩及泌乳照護講師

夏紫紜    Zi-Yun, Hsia
康耀尹    Yao-Yin,Kang (Kelly Kang)
梁穎珊     LEONG WENG SAN (澳門)
黃璽容    Xi - Rong, Huang
姚芃安        Peng-An,Yao

347_工作區域 1.png

加拿大MBHT銀髮按摩Massage for Elderly 講師

何美珊    HO , MEI SHAN

347_工作區域 1.png

加拿大MBHT整體按摩

脈輪按摩
脈輪冥想
孕婦按摩
泌乳按摩
銀髮按摩
瑞典式淋巴引流按摩
印度頭部按摩
熱石按摩

李畤嵹    Lee chee keong (馬來西亞)
賴佳妤    Chia-Yu,Lai
温慧文    HUI-WEN, WEN
洪玥錚    Yueh-Cheng, Hung
康耀尹    Yao-Yin,Kang (Kelly Kang)
曾雅雯    Ya-Wen, Tseng

​許恒慈    Heng-Tzu, Hsu
李昀靜    Yun-Ching, Lee
王忠雯    Chung- Wen, Wang
姜婕妤    ,Jie- Yu, Jiang
許蕙宇    Hui-Yu, Hsu  
劉致瑜    Chih- Yu,Liu    
盧雙雙    Shuang- Shuang, Lu
林俞萱    Yu-Hsuan, Lin
陳沛如    Pei-Ju, Chen
劉佳寧    CHIA-NING, LIU
丘喬驩    CIAO-CYUAN, CHIU
梁穎珊    LEONG WENG SAN   (澳門)
何美珊    HO , MEI SHAN (香港)
陳郁婷    Yu Ting, Chen
黃愛佳    NG AI KAI     (馬來西亞)
盧江惠    Jiang-Hui, Lu
林詩薇    SYLVIA LIM SZE WE (馬來西亞)
黃雅婷    Ya-Ting, Huang
劉芮菡    Jui-Han,Liu
黃怡倩    Yi-Chien, Huang
武采馨    Tsai-Hsin,Wu
翁立婷    Li-Ting, Weng

〇        He  Yan
庭    Yang  Meng  Ting
幀    Chen  Cheng  Cheng
君    Kuo  Fang  Chun
烜    HUANG,CHING-HSUAN
琪    Lin  Chia  chi
蕙    Yen  Pei  Hui
麗    NIEN,CHIUNG-LI
君    YEH,YU-CHUN
雁    SU LIN YAN
瑩    Lee  Kuan  Ying
儀    PAN CHUN-YI
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
薰    CHEN YI HSUN
李靜        LI JING
梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG
諺    HSIAO CHUN-YEN
佑    Yi-You Chen
汎    Yu-Fan Chen
儀    PAN CHUN-YI
穎    CHANG  SHAN-YING
函    YEH, YUN-HAN

張〇諭    CHANG SHAN YU​

張〇妮    Chang Ming-Ni(Minnie)

林〇君    Hsiao - Chun,Lin

劉〇蘭    LIU, HSING-LAN
劉〇綾    Liu, Chien-Ling

葉〇萍    HUANG-PING,YEH

陳〇含    MEI-HAN,CHEN

王〇君    YU-JIN,WANG  

柯〇馨    YA-HSIN,KE

美    HUI-MEI ,LIU
均    SHU- CHUN,LIN
柔    YI-JOU ,CHIANG
芝    MIN- JHIH,TSENG
忠    CHIH-CHUNG ,CHEN
宸    CHIH  PEI  CHEN
雅    LO CHUN-YA

蔡〇芸    CHING-YUN,TSAI

淑    SHI-SHU,KAO

院    LIN  HSUEH YUAN
真    LI WAN CHEN
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
燕    WONG KAM IN
紋    LU,HSIU-WEN 
娟    CHAN,MING-CHUAN

張〇紋    CHANG CHIUNG-WEN
郭〇孜    KUO FANG TZU     
李〇晴    LI YUNG CHING
玲    Hu  Yu-Ling
燕    LEE  MEI  YEN
茵    Hung  Li  Yin (Landy)
慧    LIU  NAI-HUI
謝〇燁    HSIEH HEIN YEH   
詹〇娟    CHAN,MING-CHUAN
莊〇惠
莊〇閔    Ya-Min (Maggie) Chuang

李〇雲    Linda  Jonsson
是〇鸞    THI KIM LOAN
李〇燕    LEE  MEI  YEN
戴〇燕    Dai  Yu  Yen
杏     Jody  Chen    
羽    SZU-YU, CHEN  
欣    ZHAO-XIN,TAO
紋    LU,HSIU-WEN    
蘭    YU-LAN HU
玲    SHIH. PO-LI

陳〇森    Chen,Yi-Shen

夏〇紜    Zi-Yun, Hsia

陳〇瑋    (Crystal)

黃〇瑤    HUANG  MING  YAO

謝〇娟

王〇綿    WANG, MIEN-MIEN

蔡〇絨    TSAI, TI-JUNG

呂〇紋    LU,HSIU-WEN

張〇玉

陳〇琴    Chen,Hsiu-Chin

陳〇賢    CHEN, WEN-HSIEN

徐〇軒    Hsu, Tsai-Hsuan

吳〇慧    You-Hui, Wu

36_工作區域 1.png

英國TMTS整體按摩

杏    Jody  Chen  

綿    WANG, MIEN-MIEN

穎    CHANG  SHAN-YING
梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG
詩    TSUNG-SHIH,KUO
蓁    HO NGAI CHUN FAYE
薰    CHEN  YI  HSUN
李靜        LI  JING
何燕        He  Yan
蕙    Yen Pei Hui
雁    SU LIN YAN
瑩    Lee  Kuan  Ying
雲    Linda  Jonsson
娟    CHAN,MING-CHUAN
森    Chen,Yi-Shen
杏     Jody  Chen  
綿    WANG, MIEN-MIEN

可    Ni Co,Kan

Linda Jonsson

347_工作區域 1.png

加拿大HMTAC整體按摩

吳〇蓁    JIA -JHEN ,WU

林俞萱    Yu-Hsuan, Lin

梅    LI TUNG MUI
如    CHANG PUI IU
芬    CHUANG CHENG FENG

Linda Jonsson

36_工作區域 1.png

英國BEMA老人按摩協會認證會員

娟   CHAN,MING-CHUAN

bottom of page